ÜRÜNLER
B+C (Çift Dalga)


B ve C dalga ürünlerin bir araya gelmesiyle oluşan çift katlı ürün tipidir. Bu üretim tipi çok dayanlıklı olup genellikle ağır ve hacimce büyük ürünlerin ambalajı için uygulanır. Beyaz Eşya, Televizyon, Tekstil, Makine, Makine Parçaları... vb.